Najefektívnejším spôsobom ako to urobiť je, urobiť to.

— Amelia Earhart
Tags: