Prestaňte sa hnať za peniazmi a začnite sa hnať za vášňou.

— Tony Hsieh